Házirend


RENDEZVÉNY HÁZIREND

Ezúton köszöntjük a Pécsváradi Leányvásáron. Örömünkre szolgál, hogy megtisztel bennünket jelenlétével. Kérjük, mielőtt belép a rendezvény területére, olvassa el házirendünket, mely érvényes minden Látogatóra!

Jegyvásárlás és belépés

 • Aki részt kíván venni a rendezvényen belépő fizetésére kötelezett, ez alól csak a meghívott vendégek, előadók, a pécsváradi lakcímkártyával rendelkező helyi lakosok, az árusok és a rendezvény szervezői mentesülnek.
 • Belépő fizetésének ellenében a Látogató karszalagot kap, ami feljogosítja a belépésre, ezt a regisztrációs pultnál helyezik fel, jól látható helyre. A karszalagot bármikor ellenőrizheti egy segítő vagy szervező.
 • A karszalag vagy a belépő nem átruházható.
 • A karszalag csak akkor jogosít a rendezvényre történő belépésre, ha a Látogató elfogadta a rendezvény házirendjét és tudomásul veszi, hogy a rendezők annak betartását ellenőrzik.
 • Ez a karszalag feljogosít bármennyiszeri ki és belépésre.
 • A karszalag eltávolítása után a rendezvényre a Látogató már nem tud visszatérni.
 • Abban az esetben, ha a Látogatónak érvénytelen a karszalagja (szakadt, megragasztott, másik rendezvényre való), a Látogató köteles elhagyni a rendezvény területét.
 • A rendezvényre kizárólag a megváltott napijegyhez rendelt érvényességi időtartamban engedélyezett a belépés, illetve a rendezvényen való részvétel.
 • Aki csak a leányvásári bálon szeretne részt venni, nem kell napijegyet váltania, viszont báli belépőjeggyel csak a bál kezdete előtt egy órával tud legkorábban a rendezvény területére belépni.

Média szabályzat

 • A rendezők fenntartják a jogot bármely rendezvényen készült kép, videó vagy hanganyag internetes vagy nyomtatott médiában való megjelenítésére, vagy bármely reklámanyagként való felhasználására. Így a Látogatók az e fajta anyagokat csak engedélyezéssel használhatják fel.
 • Minden Látogatóról kép- és/vagy hanganyagok készülhetnek. Ezt a Látogatók a rendezvényen való részvétellel elfogadják és tudomásul veszik. Így az ebből fakadó problémák esetén utólagos kártérítést nem nyújthat be vendég/Látogató.
 • Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető.

Biztonsági és elsősegély

 • A szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak amennyiben bármely sérülés történik, Látogató gondatlan viselkedése miatt.
 • A Látogatóknak követniük kell a szervezők utasításait, ha azok egyes helyszínek kiürítésére illetve bizonyos területek szabadon hagyására szólítják fel őket.
 • Minden Látogatónak bármely olyan rendezvényen való tárgy birtoklása mely személyekben vagy a berendezésben kárt okozhat szigorúan tilos. Vagy az alábbiak: kések, töltött lőfegyverek, szúrásra és vágásra alkalmas tárgyak, üveg, illetve méretükből, állapotukból vagy tömegükből eredően veszélyesek. Amennyiben bármely Látogatónál ilyen tárgy van a rendezvényen, a szervezőknek joguk van eltulajdonítani, illetve biztonságos helyre zárni a rendezvény idejére. Ha a személy ellenkezik ezek átadásánál, az általános házirendben foglaltak alapján kizárhatják a rendezvényről.
 • Amennyiben a rendezvény Látogatója vagy Látogatói veszélyhelyzetet (például tűzeset) vagy baleseti veszélyforrást észlel/észlelnek, arról a rendezvényen biztonsági szolgálatot ellátó személyzet valamely tagját vagy tagjait azonnal köteles/kötelesek értesíteni.

Egyéb/Általános házirend

 • A házirend szabályzatának nem ismerete semmilyen körülmények között sem mentesít az azok megsértéséért járó következmények alól!
 • A rendezvényt minden korosztály látogathatja. A rendezvény semmilyen korhatáros programot nem tartalmaz.
 • Semmilyen kárpótlásra nem jogosultak azok, akik bármilyen módon megszegik a házirendet.
 • Ezeket a személyeket a szervezők jogosultak kizárni a rendezvényről.
 • A rendezvény egész területére állatok bevitele tilos.
 • A rendező a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
 • A szervező semmilyen felelősséget nem tud vállalni a rendezvényen elveszett, elhagyott, eltűnt vagy eltulajdonított tárgyakért.
 • A rendezvény külső és belső területén a szemetelés tilos!
 • A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sérti.
 • A rendezvény területén az árusítás, szórólapozás illetve bármilyen reklámtevékenység szigorúan engedély köteles. Ennek megszegése feljogosítja a szervezőket, hogy kizárják az adott személyt a rendezvényről.
 • A színpadra csak a fellépők vagy szervezők utasítására vagy engedélyére lehet a Látogatóknak fellépni.
 • Az illegális szereket használókat, vagy akinél ilyet találunk, kizárjuk a rendezvényről és átadjuk a hatóságnak!

Az esemény Látogatói a rendezvényre történő belépésükkel és azon történő részvételükkel tudomásul veszik a fenti szabályokat. Bármely kérdésre az információs ponton tudnak válaszolni.

Kérjük, vigyázzatok egymásra és magatokra!

Köszönjük közreműködésedet! Jó szórakozást, kellemes időtöltést!

                                                                                                                                  Zádori János

                                                                                                                                  polgármester

HÁZIREND letölthető, pdf formátumban